กิจกรรม : โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561


รายละเอียด :
    

 13 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี จัดโครงการจัดงานวันเด้กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถด้านต่างๆ ตระหนักถึงระบเบียบวินัย สิทธิ หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561    อ่าน 352 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**