กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลไชยนตรี จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563 ณ ร้านโอโซน ดี เพื่อ ส่งเสริมศักยภาพความเข้มแข็งให้แก่ อบต.ไชยมนตรี ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธาาณภัย สนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ในระดับพื้นที่ ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในการนี้ นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโครงการฯ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2563    อ่าน 195 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**