กิจกรรม : โครงการจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคจากยุง

รายละเอียด :
    10 กรกฎาคม 2563 กองทุนหลักประสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำปหมู่บ้าน (อสม).ตำบลไชยมนตรี จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคจากยุง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครื่อข่ายในการฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุง ลดอัตราการเกิดไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลไชยมนตรี ในการนี้ นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2563    อ่าน 159 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**