ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สรุปรายงานผลสถิติการให้บริการประชาชน งานพัฒนาชุมชน รอบ 6 เดือน
  รายละเอียด :

 สรุปรายงานสถิติการให้บริการประชาชน  งานพัฒนาชุมชน  สำนักงานปลัด รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 102 คน