ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง/การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :

 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง/การปฏิบัติงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 87 คน