ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบลไชยมนตรี
  รายละเอียด :

 การประชุมรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ตำบลไชยมนตรี  อำเภอเมือง  จังหวัดนครรีธรรมราช  ซึ่ง อบต.ไชยมนตรี  ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อธิเช่น  สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช , โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช , องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น  เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 2  เมษายน 2564  ณ  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไชยมนตรี  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช


NUSAPLAY
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 84 คน