ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2564 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง  ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2564 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 75 คน