เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรือง รับสมัครผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 624 คน