เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปีประมาณ พ.ศ.2561
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี ประกาศใช้ข้อบัญญัต เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 331 คน