สภาเด็กและเยาวชน
สภาเด็กและเยาวชน
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลไชยมนตรี
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลไชยมนตรี สั่ง ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 มีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 817 คน