ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2553
580
29 มี.ค. 2553
322 ขอเชิญร่วมโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
760
22 ก.พ. 2553
323 นายกอบต.ไชยมนตรีแถลงนโยบาย ดาวน์โหลดเอกสาร
768
01 ก.พ. 2553
324 ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2553
543
27 ม.ค. 2553
325 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบต.ไชยมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
1302
01 ม.ค. 2553
326 การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
681
25 ธ.ค. 2552
327 การยื่นแบบประเมินเพื่อชำระโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
498
25 ธ.ค. 2552
328 “บรรยากาศ การเลือกตั้ง นายก อบต. และสมาชิกวันแรกคักคัก” ดาวน์โหลดเอกสาร
860
16 พ.ย. 2552
329 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2553-2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
626
06 พ.ย. 2552
330 อบต.ไชยมนตรีเริ่มโครงการสำหรับคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1535
12 ต.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37