ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2551
579
10 พ.ย. 2551
342 อบต.ไชยมนตรี ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ
737
07 พ.ย. 2551
343 อบต.ไชยมนตรี ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ
680
11 ส.ค. 2551
344 ขอเชิญร่วมแข่งขัน "กีฬาไชยมนตรีเกมส์" 2551
773
26 มิ.ย. 2551
345 ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2551
666
21 พ.ค. 2551
346 ขอเชิญร่วมงานเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2551
644
26 มี.ค. 2551
347 ขอเชิญร่วมโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2551
660
20 ก.พ. 2551
348 ประกาศ สภาอบต.ไชยมนตรีได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
665
19 ก.พ. 2551
349 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2551 ครั้งที่ 2
463
14 ก.พ. 2551
350 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2551
678
11 ก.พ. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37