ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2550
586
26 พ.ย. 2550
352 รับโอน/บรรจุเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
676
22 พ.ย. 2550
353 ขอเชิญชวนประชาชนประดับตราสัญลักษณ์และธงชาติเนื่องในวโรกาสฯ 80พรรษา 5วาคม 2550
697
01 พ.ย. 2550
354 ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2550
547
30 ต.ค. 2550
355 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติมนพิธีเปิดอาคารที่ทำการบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
746
15 ต.ค. 2550
356 ขอเชิญเข้ารับการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2550ครั้งที่2
570
05 ก.ย. 2550
357 เชิญร่วมงานมหกรรมกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ไชยมนตรีเกม
723
25 ก.ค. 2550
358 จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
679
24 ก.ค. 2550
359 ขอเชิญสมัครร่วมแข่งขัน"กีฬาไชยมนตรีเกมส์"2550
773
15 มิ.ย. 2550
360 เชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
659
06 เม.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37