กระดานประกาศ/คำสั่ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
16
09 ก.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
519
13 มี.ค. 2561
3 ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ถนนสายอบต.-หนองบัว ดาวน์โหลดเอกสาร
333
13 มี.ค. 2561
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
585
28 ก.พ. 2561
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปีประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
331
07 พ.ย. 2560
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
411
10 ก.พ. 2560
7 คำสั่งการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
426
10 มี.ค. 2559
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรือง รับสมัครผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
624
29 ต.ค. 2558
9 ประกาศ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
434
10 ต.ค. 2557
10 ประกาศ เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
427
10 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11