ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :

 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31  มีนาคม 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 85 คน