เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล  เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 585 คน