ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
160
25 ต.ค. 2562
102 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
18 ต.ค. 2562
103 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
09 ต.ค. 2562
104 รายการผลการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
08 ต.ค. 2562
105 รายงานงบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
03 ต.ค. 2562
106 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
141
02 ต.ค. 2562
107 รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร
128
30 ก.ย. 2562
108 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
26 ก.ย. 2562
109 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
02 ก.ย. 2562
110 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
11 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37