ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 การประชุมร่วมกันทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่่น (พ.ศ.2561-2565)และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ดาวน์โหลดเอกสาร
77
01 มี.ค. 2564
22 การประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนสุนัขและแมว ดาวน์โหลดเอกสาร
67
01 มี.ค. 2564
23 ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
28 ก.พ. 2564
24 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
09 ก.พ. 2564
25 ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช) ดาวน์โหลดเอกสาร
82
05 ก.พ. 2564
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง การตรวจสอบรายงายการเงินที่ สตง. รับรองแล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
73
05 ก.พ. 2564
27 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
01 ก.พ. 2564
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
29 ม.ค. 2564
29 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
50
11 ม.ค. 2564
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
44
11 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37