ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
90
09 พ.ย. 2563
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
09 พ.ย. 2563
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
70
09 พ.ย. 2563
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
70
09 พ.ย. 2563
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
09 พ.ย. 2563
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง มาตรการกลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
66
09 พ.ย. 2563
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
61
09 พ.ย. 2563
48 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
05 พ.ย. 2563
49 ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช) ดาวน์โหลดเอกสาร
117
31 ต.ค. 2563
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
29 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37