ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 รายงานผลการบันทึกข้อมูลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 ต.ค. 2563
62 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
01 ต.ค. 2563
63 ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
30 ก.ย. 2563
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
28 ก.ย. 2563
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
31 ส.ค. 2563
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
28 ส.ค. 2563
67 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
28 ส.ค. 2563
68 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
17 ส.ค. 2563
69 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
17 ส.ค. 2563
70 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
06 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37