ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
05 ส.ค. 2563
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
123
03 ส.ค. 2563
73 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
08 ก.ค. 2563
74 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
02 ก.ค. 2563
75 ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
01 ก.ค. 2563
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
30 มิ.ย. 2563
77 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
01 มิ.ย. 2563
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
01 มิ.ย. 2563
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
29 พ.ค. 2563
80 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
18 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37