ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง/การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
01 เม.ย. 2564
12 สรุปรายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
01 เม.ย. 2564
13 รายงานผลการบันทึกข้อมูลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
01 เม.ย. 2564
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
01 เม.ย. 2564
15 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 เม.ย. 2564
16 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
52
01 เม.ย. 2564
17 รายงานการติดตามค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
53
01 เม.ย. 2564
18 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
55
01 เม.ย. 2564
19 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
46
01 เม.ย. 2564
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
72
01 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37