ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
89
02 พ.ค. 2562
122 รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
02 เม.ย. 2562
123 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
02 เม.ย. 2562
124 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
26 มี.ค. 2562
125 รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
06 มี.ค. 2562
126 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
18 ก.พ. 2562
127 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
05 ก.พ. 2562
128 ประชาสัมพันธ์แผนพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
24
05 ก.พ. 2562
129 รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
04 ก.พ. 2562
130 ประกาศ แจ้งให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ยื่นแบบและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
18 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37