ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
07 ม.ค. 2564
32 ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช) ดาวน์โหลดเอกสาร
97
31 ธ.ค. 2563
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
28 ธ.ค. 2563
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
23 ธ.ค. 2563
35 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง จดหมายข่าวภาษีป้ายอัตราใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
17 ธ.ค. 2563
36 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
04 ธ.ค. 2563
37 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
27 พ.ย. 2563
38 รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
20 พ.ย. 2563
39 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
18 พ.ย. 2563
40 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
18 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37