ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
158
28 เม.ย. 2560
182 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
12 เม.ย. 2560
183 รายงานการประชุม คณะทำงานคณะทำงานแก้ปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
167
05 เม.ย. 2560
184 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
31 มี.ค. 2560
185 รายงานการประชุม คณะทำงานทบทวนและปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
196
04 มี.ค. 2560
186 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
245
20 ก.พ. 2560
187 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
23 ธ.ค. 2559
188 รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
05 ก.พ. 2559
189 รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
05 ม.ค. 2559
190 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
25 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37