ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
27 ต.ค. 2563
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน และงบอื่น ๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
22 ต.ค. 2563
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
08 ต.ค. 2563
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
05 ต.ค. 2563
55 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
05 ต.ค. 2563
56 การจัดทำแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
96
01 ต.ค. 2563
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
01 ต.ค. 2563
58 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
01 ต.ค. 2563
59 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.ไชยมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 ต.ค. 2563
60 นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
57
01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37