ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
18 พ.ค. 2563
82 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
05 พ.ค. 2563
83 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
93
05 พ.ค. 2563
84 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
38
04 พ.ค. 2563
85 รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
01 พ.ค. 2563
86 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
07 เม.ย. 2563
87 รายงานผลการบันทึกข้อมูลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
53
07 เม.ย. 2563
88 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
02 เม.ย. 2563
89 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
30 มี.ค. 2563
90 รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
03 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37