ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
17 ก.พ. 2563
92 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
17 ก.พ. 2563
93 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
05 ก.พ. 2563
94 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
04 ก.พ. 2563
95 รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
03 ม.ค. 2563
96 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
03 ม.ค. 2563
97 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
27 ธ.ค. 2562
98 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่องรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
02 ธ.ค. 2562
99 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
07 พ.ย. 2562
100 รายงานรายรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
04 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37