ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศ เรื่องแจ้งให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปรี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
18 ม.ค. 2562
132 ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
18 ม.ค. 2562
133 ประกาศ เรื่องแจ้งให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลไฃยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ เ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
18 ม.ค. 2562
134 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
15 ม.ค. 2562
135 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
07 ม.ค. 2562
136 รายงานงบรับ -จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
04 ม.ค. 2562
137 งบการรับ -จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
04 ธ.ค. 2561
138 รายงานการเงินประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
27 พ.ย. 2561
139 รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
05 พ.ย. 2561
140 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
12 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37