ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
05 ส.ค. 2562
112 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
02 ส.ค. 2562
113 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
04 ก.ค. 2562
114 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
139
02 ก.ค. 2562
115 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
02 ก.ค. 2562
116 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
24 มิ.ย. 2562
117 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
05 มิ.ย. 2562
118 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
17 พ.ค. 2562
119 รายงานงบรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
07 พ.ค. 2562
120 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
02 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37