ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 ต.ค. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
31 ส.ค. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
28 ส.ค. 2563
4 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
06 ส.ค. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
05 ส.ค. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
34
03 ส.ค. 2563
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
08 ก.ค. 2563
8 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
02 ก.ค. 2563
9 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
01 มิ.ย. 2563
10 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
18 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30