ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 มี.ค. 2564
2 ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
05 ก.พ. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง การตรวจสอบรายงายการเงินที่ สตง. รับรองแล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
9
05 ก.พ. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
29 ม.ค. 2564
5 ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
31 ธ.ค. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
23 ธ.ค. 2563
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง จดหมายข่าวภาษีป้ายอัตราใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
17 ธ.ค. 2563
8 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
04 ธ.ค. 2563
9 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
18 พ.ย. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
7
09 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32